Kravutbildningar

Vi levererar utbildningar inom områdena teknik, el, brandskydd, individ- och organisationsutveckling. Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar.

Kravutbildning

AC-utbildning samt examination inför förnyat certifikat Kategori V

Kravutbildning

PBL och BBR

Kravutbildning

AC-utbildning samt examination inför certifikat Kategori V

Kravutbildning

Arbete på väg steg 1.1 1.2 1.3 | Komplett Utbildning

Kravutbildning

Arbete på väg steg 1.1

Kravutbildning

Röjsågsutbildning

Kravutbildning

Motorsågsutbildning C

Kravutbildning

Motorsågsutbildning A+B

Kravutbildning

Motorsågsutbildning A

Kravutbildning

EBR-ESA-E3 Röjning ledningsgata (ESA Röj)

Kravutbildning

EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete

Kravutbildning

EBR-ESA-E1.1 Elektriskt arbete repetition

Kravutbildning

EBR-ESA Vattenvägar

Kravutbildning

EBR Kabelförläggning i mark

Kravutbildning

Fallskydd inkl räddning

Kravutbildning

Entreprenadjuridik Grund

Kravutbildning

Säkra lyft

Kravutbildning

Mobila arbetsplattformar

Kravutbildning

Asbestutbildning

Kravutbildning

Heta arbeten

Kravutbildning

Brandfarliga arbeten

Kravutbildning

Härdplastutbildning

Kravutbildning

ADR 1.3 Repetition

Kravutbildning

Ergonomi vid tunga lyft

Kravutbildning

Bättre arbetsmiljö – BAM 2-3 dagar

Kravutbildning

BAS P / BAS U Byggarbetsmiljösamordnare

Kravutbildning

EBR ESA-E1 Elektriskt arbete Grund