Truckförarutbildning

Truckförarutbildning

Längd

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

Kursen vänder sig till er som är terminalarbetare och yrkesförare eller den som i arbetet behöver kunna köra truck A + B.

Förkunskaper

För att köra truck på väg krävs lägst traktorkort. I övrigt ska du ha tillräckliga kunskaper och färdigheter (i tillämpliga delar) som krävs för att få körkort. Dessutom måste du ha arbetsgivarens tillstånd att köra truck på arbetsplatsen.

Enligt Truckläroplanen, TLP 10:

 1-Eleven ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter somenligt körkortslagen krävs för att få körkort.
2. Vidare ska föraren ha fyllt 18 år. I vissa sällsynta fall kan man få köra truck redan vid 16 års ålder om man genomgått utbildning. Reglerna för detta finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling om minderåriga.
3. Dessutom bör en truckförare ha:
god syn, bra rygg, psykisk balans, gott omdöme och ansvarskänsla.

Hur går utbildningen till?

Kursen följer AFS 2006:05 krav på kompetens samt TLP-10- den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Kursen kommer att ge er både praktiska och teoretiska kunskaper så att du kan:

 • stapla, lasta, lossa och transportera gods
 • utföra service, tillsyn och underhåll på truck och dess utrustning
 • känna till truckars uppbyggnad, arbetssätt och användningsområden, stabilitet och lyftförmåga
 • redogöra för påkänningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering
 • känna till olika godsslag och varors hanteringskänslighet och krav på temperatur, hygien och samlastning
 • känna till de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek
 • ta fram uppgifter från regler och anvisningar hur man genomför olika uppdrag
 • utföra administrativa rutiner i samband med godshantering
 • uppfylla krav som gäller för truck på väg och arbetsplatser
 • redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med godshantering med truck samt åtgärder för att minimera riskerna
 • arbeta miljö-, skydds-, service- och kvalitetsmedvetet

Hur går utbildningen till?

Teori varvas med praktik. 16 timmar teori samt 24 timmar praktik. Efter godkända prov får deltagaren ett utbildningsintyg.

Den teoretiska delen kan till stora delar ersättas av e-truck* som därmed minskar tiden för genomförande till 3 dagar.

Kontakta oss för att få mer information från oss