Anläggningsskötare brandlarm

Anläggningsskötare brandlarm

Längd

1 dagar

Språk

Svensk

Plats

Sverige

Anmälan

Öppen

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha minst två

utsedda och utbildade anläggningsskötare. Den här utbildningen ger kunskap om anläggningens

funktion, skötsel och handhavande. Med rätt användning av det automatiska brandlarmet kan

antalet onödiga larm minskas.

Mål

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötare till automatiska brandlarm ingående kännedom om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och handhavande.

Ämnesområden:

Regler och föreskrifter

Avtal
Larmets uppbyggnad
Detektering
Larmöverföring
Kontrollistor och rutiner

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets

automatiska brandlarmanläggning.

Övrigt

Efter avslutad utbildning och godkänt kunskapstest erhåller deltagare diplom

Kontakta oss för att få mer information från oss