EBR-ESA-V1 Vattenvägar

EBR-ESA-V1 Vattenvägar

Längd

1 dag

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse eller Online

Pris

3750 SEK

Vi erbjuder ESA Vattenvägar-utbildningen för dig som ska planera eller utföra arbeten nära kraftstationer och deras vattenvägar.

Denna utbildning tillhandahåller den nödvändiga kunskapen för att säkert kunna arbeta vid eller i närheten av kraftstationer och vattenmagasinens vattenvägar, såväl som rörliga delar av anläggningen. Utbildningen anpassas efter dina arbetsuppgifter för att vara så relevant som möjligt.

Kursmoment – EBR-ESA Vattenvägar

  • Förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö– och elsäkerhetslagstiftning.

  • Definitioner och termiologi.

  • ESA Vattenvägar.

  • Planering av arbete.

  • Riskhantering.

  • Säker kommunikation.

  • Arbeten och arbetsmetoder.

  • Entreprenörsarbete.

  • Övningsuppgifter.

  • Slutprov.

Kursmål:

Du som har genomgått utbildningen och klarat det avslutande provet bör kunna tillämpa den teoretiska kunskapen från ESA Vattenvägar – säkerhetsanvisningar för vattenkraft på det praktiska arbetet i din vardag.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som ska utföra eller leda arbeten vid eller i närheten av vattenvägar och anläggningsdelar i vattenkraftverk.

Repetition

Repetition vart tredje år.

 

Certifikatkostnad på 500kr per deltagare tillkommer som Energiföretagen kräver

Kontakta oss för att få mer information från oss