EBR kabelförläggning i mark

EBR kabelförläggning i mark

Längd

1 dag Anpassas efter kundens önskemål

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

Pris: 4200 SEK

Utbildning inom EBR Kabelförläggning i mark

OBS! Nya bestämmelser från Energiföretagen Sverige från 16 oktober 2023:

EBR Kabelförläggning inkluderar nu ESA E2 ESA Icke elektriskt arbete (tid ESA Instruerad) Detta innebär en utbildning två certifikat. Certifikatet Kabelförläggning kommer endast vara giltigt tillsammans med certifikatet ESA E2 ESA Icke elektriskt arbete (tid ESA Instruerad) och det kommer att framgå på certifikatet.

Den som medverkar vid arbeten med kabelförläggning ska ha lämplig EBR utbildning enligt publikationen EBR Krav vid kabelförläggning. I EBR utbildningen går våra instruktörer igenom allt från el-faran och relevant lagstiftning till kabelförläggning enligt publikationen KJ 41:21.

De företag som genomför kabelförläggningsarbeten ska kunna visa att alla som medverkar har genomgått lämplig EBR utbildning. EBR kabelförläggningsutbildningen ska utföras enligt gällande dokument och kunskapen ska kunna styrkas med utbildningsintyg från utbildningen EBR Kabelförläggning.

Kursen vänder sig till dig som skall förlägga jordkabel i mark, sätta upp kabelskåp och stolpar samt förlägga jordtag. Utbildningen kallades tidigare för Begränsad behörighet – BB3.

Kursmoment

El-faran och arbetsmiljörisker
Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
EBR Kompetenskrav och egenkontroll
Miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten
Arbetsmetoder och kabelförläggning enligt EBR-rapporten Kabelförläggning max 145
kV (KJ41)
Schaktning i anslutning till befintlig kabel
Slutprov

Kursmål

Efter kursen ska deltagarna förstå och kunna tillämpa anskaffad kunskap enligt de krav som ställs av Elnätsbranschens riktlinjer (EBR) vid kabelförläggning.

Målgrupp

Kursen EBR Kabelförläggning i mark vänder sig bland annat till dig som är grävmaskinist, anläggningsarbetare, lastbilsförare, arbetsledare eller planeringspersonal.

Certifikatkostnad för EBR Kabelförläggning i mark på 995kr per deltagare tillkommer som Energiföretagen kräver och certifikatkostnad på 500kr för ESA. 

Kontakta oss för att få mer information från oss