Robotutbildning

Robotutbildning

Längd

1 dag

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

Utbildning i robothantering eller robotsvetsning

En lärande aktivitet hos oss är ingen maskinutbildning utan en yrkesutbildning, där hela utbildningstiden ägnas åt antingen hantering eller svetsning med robot.

Utbildningen fokuserar på själva arbetet deltagarna ska göra, när de kommer tillbaka till företaget.

Vi har därför gjort våra robotutbildningar processorienterade mot antingen svetsning eller hantering, vars syfte är att förse våra kunder med kompetent personal.

Personalen sätter gränserna

En robot går aldrig bättre än de människor, som arbetar med eller omkring den, tillåter. Därför krävs det att de yrkesgrupper, som arbetar med eller indirekt med roboten har tillräcklig kompetens för att utföra och förstå hur man skapar en störningsfri produktion. Våra utbildningar är anpassade till dessa yrkesgrupper.

De olika yrkesgrupperna är:

1. Robotoperatör

2. Ställare

3. Programmerare

4. Robottekniker

Våra utbildningar koncentrerar sig till de yrkesgrupper, som arbetar med eller i organisationen runt en robotstation.

Resultat och mätbar effekt.

Likväl som våra kunder kvalitetssäkrar sina produkter, kvalitetssäkrar vi deras personal genom att utfärda utbildningsbevis efter godkänt prov.

Vi mäter att eleven har tillgodoräknat sig utbildningen och kontrollerar kunskapsnivån genom examinering.

För att bli godkänd på våra utbildningar krävs att man klarar både ett teoretiskt (minst 60 % rätt) och ett praktiskt prov. Detta är ett kvalitetsbevis till kunderna, att deras personal är kvalificerade för sina arbetsuppgifter.

Varje deltagare får ett utbildningsbevis samt ett personligt ID-kort, som

Bekräftar utförd utbildning och uppnådd behörighet.

Intresserad?
Kontakta oss på: info@wordpress-915136-4408422.cloudwaysapps.com

Kontakta oss för att få mer information från oss