Affärs- och organisationsutveckling

LAVI gruppen AB leder uppdragsgivares utvecklingsprocesser mot högre lönsamhet, produktivitet och/ eller effektivitet. Ofta tangerar de projekt vi leder kompetensproblematiker som avspeglar sig negativt för en verksamhet. Eftersom vår expertis finns inom området humankapital och kompetens, leder LAVI gruppen alltifrån stora ESF-projekt till enskilda företags förändrings- och förbättringsprocesser. Oavsett om vi tar oss an ett större organisations- och affärsutvecklingsarbete eller om vårt uppdrag är mer riktat mot framtaganden av exempelvis affärsplaner, tar vi hänsyn till de tänkta möjliggörarna inom den organisation som vi delgivits uppdraget av. Vi är övertygade om att det i slutändan är rätt kompetens som gör skillnad och därför genomsyrar denna tanka alltid vårt arbete inom projektledning och organisationsutveckling. 

När LAVI gruppen projektleder eller driver en verksamhets organisationsutveckling börjar vi alltid med en inventering av verksamhetens historik och nuläge. Utifrån en uppsatt målbild om ett önskat nyläge analyserar vi bakgrund och var verksamheten befinner sig just nu. Nuläget, samt anledningarna bakom nuläget blir sedan utgångspunkter när vi bygger insatsplanen för uppsatt målsättning. I denna fas arbetar vi alltid med delmål mot huvudmålet, vilket innebär att vi kontinuerligt kan mäta våra insatser mot ett önskvärt nyläge. Insatsplanen är hjärtat i LAVI gruppens arbete och fokuserar alltid på frågorna Vad? Varför? När? Hur? och Vem? Det är denna som gör att vi lyckas med våra uppdrag och att vi kan ansvara för en process från start till överlämning och förvaltning 

LAVI gruppens modell för Projektledning och organisationsutveckling