AC-utbildning samt examination inför certifikat Kategori V

AC-utbildning samt examination inför certifikat Kategori V

Språk

Svenska

Plats

Sverige

Anmälan

Öppen

Målgrupp

Varje verkstad där service och reparationsarbeten på mobil kyla utförs måste ha minst en certifierad kyltekniker anställd. Denna person utför antingen kyltekniskt arbete på luftkonditioneringsutrustning på egen hand eller finns på plats för att bevaka arbetet om detta utförs av icke certifierad personal. I samarbete med ProMeister Kompetens ackrediterade utbildare erbjuder LAVI gruppen utbildning samt examination mot certifikat kategori V, ett certifikat som gäller i 5 år under förutsättning att certifierad person uppfyller kunskapskraven som ställs vid årlig uppföljning.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på service- eller skadeverkstad inom såväl lätt som tung  fordonssektor och som kommer att genomföra eller ha ansvar för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditioneringsutrustning.

Kompetenskrav:

Utbildningen kräver matematikkunskaper och god läsförståelse.

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge personer inom lätt- och tung fordonssektor rätt kunskaper om samt behörigheten att genomföra samt ansvara för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditioneringsutrustning. Efter godkänd avslutad utbildning och examinering har de som genomgått utbildningen, förutom certifierad behörighet, kunskaper om manuell, halvautomatisk och helautomatisk A/C-utrustning samt god kännedom om de lagar och regler som styr hantering av fluorerade växthusgaser.

Innehåll:

  • AC-utrustnings komponenter och funktion
  • Användningen av AC i fordon
  • Hantering av köldmedier
  • Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning
  • Kunskap om lagar och förordningar:
  • Fluorerade växthusgaser
  • Bestämmelserna i EU förordningen samt direktiven

Utbildningsupplägg:

Kursen består av tre utbildningsdagar samt en examinationsdag där ni genomför såväl ett teoretiskt som praktiskt prov. Den första dagen i utbildningen är webbaserad och interaktiv varpå du som deltagare genomför tre dagars utbildning platsbundet, detta examination inkluderad. För att ni ska bli  godkända och få ert certifikat är det viktigt att ni kommer väl förberedda till utbildningen då det är mycket som ni ska lära er på dessa dagar.

Efter godkänd examination ansöker du om personcertifikat och eventuellt företagscertifikat från INCERT.

Pris för utbildning inklusive examination

13550 SEK ex moms/utbildningsplats. I priset ingår 3 dagar utbildning  + 1 dag examination. En av utbildningsdagarna sker webbaserat och interaktivt medan två dagar samt examinationen (totalt tre dagar) sker platsbundet.

Deltagare får även tillgång till förberedande övningsfrågor via kravutbildningar.se

Fika och lunch ingår under de platsbundna utbildningsdagarna

 

Vi tillämpar oss av följande avbokningsregler:
– 29 dagar innan kurs utan kostnad
– 28 – 14 dagar innan kurs faktureras 50 % av kurskostnaden.
– 13 – 0 dagar innan kurs faktureras 100 % av kurskostnaden.

Kontakta oss för att få mer information från oss