ADR 1:3 Transport av farligt gods

ADR 1:3 Transport av farligt gods

Längd

1 dagar

Språk

Svensk

Plats

Sverige

Anmälan

Öppen

Målgrupp

Alla personal som är sysselsatta eller delaktiga i en transport eller hantering av farliga ämnen skall vara utbildad enligt kapitel 1:3 i ADR-S. Utbildningens mål skall vara att ge personalen kännedom om och ge en trygghet i sin hantering av farliga ämnen. Om något händer så ska man veta vad som behöver göras för att minimera eller helt undvika skada på person eller miljö.

Utbildningen anpassas så att man får information om de ämnen man kommer att komma i kontakt med. Giltighet: 5 år. Bevis ska förvaras hos arbetsgivare.

ADR Utbildning riktar sig till:

chaufförer som transporterar mindre mängder farligt gods
övrig personal som kommer i kontakt med farligt gods, t ex kontor, lager- och terminalpersonal

Material

Material från Prevent

Kontakta oss för att få mer information från oss