Om oss

LAVI gruppen är ett lösningsorienterat utvecklingsföretag med fokus på kompetensförsörjningsfrågor och komptensproblematik. Vi jobbar med innovation och förbättringsprocesser mot tydliga målbilder och har sedan företaget startades 2015 hjälpt alltifrån ifrån kommuner och organisationer till spetsinriktade företag och utbildningsanordnare att nå högre kvalitet och effektivitet i sina verksamheter. Vi har vårt säte i Örebro men vi finns och agerar i hela Sverige. När LAVI gruppen åtar sig ett uppdrag arbetar vi alltid i dialog med våra uppdragsgivare och i enlighet med beprövade modeller och metoder. För oss är transparens en hederssak och allt vi gör ska kunna mätas i parametrar som är önskvärda för uppdragsgivaren.

Det är först när en insats faktiskt blir mätbar som den kan förändra förutsättningarna för ett företag, en skola, en verksamhet eller organisation och det är också först då som en åtgärd går ifrån att vara en kostnad till att generera ett värde. Detta vet vi och det är därför alla våra Lärande Aktiviteter och Värdehöjande Insatser (LAVI) kommer med en tydlig plan för hur vi förflyttar en uppdragsgivare från ett besvärligt nuläge till ett önskvärt nyläge!

LAVI gruppens arbetsmodell