Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten

Längd

1 dag

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

Pris: 1995 SEK

Syfte och mål:

Alla som arbetar med brandfarliga arbeten har ett ansvar för att förhindra att brand uppkommer. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna de kunskaper som krävs för att veta hur de kan gå tillväga för att minimera risken för brand. Vi följer den utbildningsplan som är framtagen av SBF i samarbete med försäkringsbolagen i Sverige.

En brand är inte bara väldigt kostsam utan innebär också en fara för människors liv och hälsa.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs. Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Efter utbildning ska deltagarna också ha kännedom och kunskap om följande:

Ansvar, lagar och regler

Organisation

Säkerhetsregler & försäkringsvillkor

Riskhantering & konsekvenser

Grundläggande brandskydd

Brandfarlig vara

Grupparbeten

Praktisk släckövning

Certifiering

Kontakta oss för att få mer information från oss