Arbetsplatsanalys

Arbetsplatsanalys

Längd

1 dag

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

495 SEK exkl. moms.

Ergonomisk genomgång av arbetsplats

Belastningsergonomi är läran om hur olika fysiska belastningar i arbetet påverkar medarbetaren.
Enligt Arbetsmiljöföreskriften Belastningsergonomi AFS 2012:02 ska den anställde ska ha kunskap om gynnsamma arbetsställningar samt kunskap för att tidigt se signaler på överbelastning.

LAVI gruppen erbjuder inom ramen för arbetsplatsergonomi:

Genomgång av aktuella ergonomiska risker

Arbetsplatsanalys innehållande: Arbetsplatsens arbetsställningar, arbetsrörelser, ensidigt upprepat arbete Riskområden och checklistor.

Belysningsergonomi

Förslag på åtgärd

Kursinnehåll utgår från Trafikverkets beslut om grundkompetens steg 1:1, 1:2 & 1:3

Allmänt om vägarbeten
V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
Lyktor på fordon
Arbete från arbetsplattform
Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
Riskanalys
Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
Regler för förare av väghållningsfordon

Kontakta oss för att få mer information från oss