Föreståndare brandfarliga & explosiva varor

Föreståndare brandfarliga & explosiva varor

Längd

1 - dag

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse eller Online

Pris

Offert

Vilka rutiner och vilken kunskap behövs för att ha kontroll i den dagliga verksamheten gällande brandfarliga och explosiva varor och då med fokus på hantering och risker med olika ämnens egenskaper i arbetsmiljön och i händelse av ett brandtillbud samt att kunna arbeta som företaget föreståndare för dessa varor.

Mål

Efter kursen skall deltagarna ha ökad förståelse och riskmedvetenhet vid arbete med brandfarliga och explosiva varor samt kunna hantera ett tillbud på ett så säkert sätt som möjligt för att minimera skadorna både för person och verksamhet.

För vem?

Denna utbildning syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskap om brandfarliga ämnen.
Utbildningen skall också ge deltagarna kunskaper för att vid behov kunna göra en snabb bedömning och kunna agera på ett så säkert sett som möjligt vid eventuellt brandtillbud

Innehåll

Utbildningen genomförs både med teori och praktiska moment kan genomföras

Teori

  • Klassindelning ”Farliga ämnen”
  • Lagar och regler
  • Märkning, etiketter samt farlighetsnummer
  • Flampunkt och brännbarhetsområde
  • Brand- och explosionsrisker
  • Termiska tändpunkter
  • Exempel på flampunkter för olika vätskor
  • Förebygga och släcka med absorberingsmedel (kan även genomföras praktiskt)
  • Brand i alkoholbaserade vätskor och släckning med skumvätska (kan även genomföras praktiskt)
  • Faran med att använda vatten som släckmedel (kan även genomföras praktiskt) 

Längd

1 dagar
Vid behov kan utbildning byggas på med flerdags alternativ beroende på behov och önskemål från verksamheten och detta offereras separat efter överenskommelse

Kontakta oss för att få mer information från oss