Grundläggande brandskyddsutbildning

Grundläggande brandskyddsutbildning

Längd

Halvdag

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse eller Online

Pris

Offert

Denna utbildning vänder sig till företag som vill förtydliga sitt brandskyddsarbete och öka förståelsen av

vikten att företaget gemensamt arbetar systematiskt med brandskyddet med gemensam kunskapsgrund.

Kursprogrammet anpassas därför till de speciella behoven på företaget / avdelningen. Kursen avslutas med

praktiskt handhavande av brandsläckare och brandfilt.

Kursdeltagarna skall också uppnå färdigheter i:

 • att bedöma risker för brand
 • att efterleva företagets säkerhetsregler
 • att vid larm alltid utrymma lokalen
 • att handha brandsläckare och brandfilt för att rädda människoliv och snabbt kunna släcka en
 • begynnande brand

Innehåll:

 • SBA – innebörden enligt systematisk brandskyddsarbete
 • Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp-film
 • Brandcellers betydelse och märkning
 • Risker
 • Ev särskilda risker i Er verksamhet
 • Skador och skadeverkan
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckmedel – vilka släckmedel finns
 • Praktisk handhavande brandsläckare + filt (mot brand i kläder) 

Övrigt

Kursintyg utfärdas för företaget

Kontakta oss för att få mer information från oss