Vision

Utveckling LAVI solution
LAVI gruppen leder processer och utvecklar företag, verksamheter och organisationer, med en tydlig strategi för implementering och utifrån synliggjorda behov mot uppsatta förändringsmål.
Integration LAVI integration
Synliggöra befintlig kompetens – komplettera denna mot rådande arbetsmarknadskrav för snabb och effektiv förflyttning från utanförskap till integrering och sysselsättning.
Utbildningar LAVI qualification
LAVI gruppen genomför certifierande kravutbildningar inom teknikbranschen