Ellära för mekaniker

Ellära för mekaniker

Längd

1 dag Anpassas efter kundens önskemål

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

Pris: 4200 SEK

Målbild:

Att under Elansvarig kunna göra enklare elarbeten på ett säkert sätt. Enklare felsökning, byte av motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande apparatur.

Innehåll: Skötselföreskrifterna

Genomgång av föreskrifterna för skötsel av elanläggningar, för att kunna utföra och medverka i underhåll och skötsel av elanläggning på ett säkert sätt samt att uppfylla elsäkerhetsverkets krav 2006:1(råd) 4§ kunskap och utbildning.

Innehåll Elsäkerhet

 • Elfaran
 • Elolyckor
 • Elsystemets uppbyggnad
 • Skydd mot farlig spänning
 • Lagar och föreskrifter

Elsäk-FS 2008:3 (innehavarens skyldigheter) Elsäk-FS 2006:1 om Elsäkerhet vid arbete (arbetsgivaren)

 • Allmänna bestämmelser
 • Tillämpningsområde
 • God elsäkerhetsteknisk praxis
 • Säkerhetskrav
 • Kunskap och utbildning
 • Elsäkerhetsplanering
 • Säkerhetsåtgärder

SS-EN 50110-1 Regler för skötsel av elanläggning

 • Omfattning
 • Definitioner
 • Allmänna grundregler
 • Normala skötselåtgärder
 • Arbetsmetoder
 • Underhåll

Ellära

Känna till grundläggande begrepp och enklare formler. Kunna utföra enklare mätningar och kopplingar.

Innehåll

 • Ohms lag
 • Seriekoppling
 • Parallellkoppling
 • Mätövningar
 • Effekt
 • 3-fas
 • Y-D kopplingar
 • Laborationer
 • Övningar

Schemaläsning

Känna till de vanligaste symbolerna samt kunna läsa enklare kretsscheman och huvudkretsscheman.

Innehåll

 • Symboler
 • Scheman

 

Givare

Känna till de vanligaste givarna samt kunna felsöka, byta och göra rätt inkoppling.

Innehåll

 • Induktiv
 • Kapacitiv
 • Optiska givare

Frekvensomriktare

Kunna koppla in och byta frekvensomriktare. Ställa in de vanligaste parametrarna.

Innehåll

Allmänt, inkoppling

 • Parametrar
 • Provkörning
 • Elsäkerhetstavla
 • Felsökningstränare
 • Felsimulator motor
 • Kontaktortavla
 • Frekvensomriktare

Praktiska moment

Att praktiskt kunna tillämpa felsökning, schemaläsning, kontaktorövningar och frekvensomriktare.

 Exempel på Innehåll

Kontakta oss för att få mer information från oss