ESA elsäkerhetsanvisningar

ESA elsäkerhetsanvisningar

Längd

1 dag

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse eller Online

Pris

Den här utbildningen hette tidigare ESA 14 Tillträde, ditt intyg för ESA 14 Tillträde har kvar sin giltighetstid, men ska du förnya det är det ESA Instruerad person som gäller

Vår kurs ESA Instruerad person behandlar elsäkerhetsanvisningarna, ESA,

och ersätter tidigare ESA Tillträde. Den riktar sig till dig som ska utföra

någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver

kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma.

 

Den 1 oktober 2018 ersätts ESA Tillträde av ESA Instruerad person. En nyhet är en

förändrad tillträdeshantering. Efter avklarad utbildning ska deltagaren få en genomgång

av arbetsplatsens riskkällor enligt blanketten ESA Överenskommelse om tillträde.

Genomgången ska ske av den som är elanläggningsansvarig eller el-fackkunnig

representant och blanketten ska signeras av berörd personal.

ESA Instruerad person riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt

arbete i en elektrisk anläggning och behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat

och bli medveten om de el-risker som kan förekomma. Exempel på icke elektriskt arbete

är byggnadsarbete, målningsarbete, gräsklippning, rengöring, markarbete etc.

Utbildningen utgår ifrån publikationen ESA Instruerad person som är ett utdrag ur ESA

Grund och ESA Arbete.

Kursinnehåll – ESA Instruerad person

  • Elfaran
  • Organisation
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Planering och utförande av arbete
  • Genomgång av blanketten ”Överenskommelse om tillträde”
  • Kursen avslutas med skriftligt prov

Kursmål:

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där

det kan finnas en elektrisk risk och förstå hur arbetet är organiserat för att förebygga

elolycksfall och driftstörningar.

Kursmål:

Kursen vänder sig till dem som är icke el-fackkunniga och ska arbeta där det finns en

elektrisk fara. Det kan t.ex. vara sanerare, signaltekniker, byggare, beredare, grävmaskinister

som befinner sig invid en elektrisk anläggning eller andra som behöver arbeta inom driftrum i distributionsanläggningar eller industri.

Kurslängd 1 dag Kontakt: 019-760 15 20 E-post: info@wordpress-915136-4408422.cloudwaysapps.com

Kontakta oss för att få mer information från oss