Praktisk examination inför certifikat Kategori V

Praktisk examination inför certifikat Kategori V

Språk

Svenska

Plats

Sverige

Anmälan

Öppen

Målgrupp

Examinationen vänder sig till dig som arbetar på service- eller skadeverkstad inom såväl lätt som tung fordonssektor och som kommer att genomföra eller ha ansvar för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditioneringsutrustning.

Kompetenskrav:

Utbildningen kräver matematikkunskaper och god läsförståelse.

Provets/examinations syfte

Provet/examinationen syftar till att ge personer inom lätt- och tung fordonssektor behörighet att genomföra samt ansvara för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditioneringsutrustning.

Innehåll:

  • AC-utrustnings komponenter och funktion
  • Användningen av AC i fordon
  • Hantering av köldmedier
  • Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning
  • Tillämpad kunskap om lagar och förordningar

Examinationsupplägg:

Examinationen omfattar ett praktiskt prov och tar allt som allt c:a 2 timmar.

Om examinationen ger dig behörighet, kan du eter godkänd examination ansöka om personcertifikat och eventuellt företagscertifikat från INCERT.

 

Pris:

3000 SEK ex moms/person

Vi tillämpar oss av följande avbokningsregler:
– 29 dagar innan kurs utan kostnad
– 28 – 14 dagar innan kurs faktureras 50 % av kurskostnaden.
– 13 – 0 dagar innan kurs faktureras 100 % av kurskostnaden.

Kontakta oss för att få mer information från oss