Grundläggande brandkunskaper

Grundläggande brandkunskaper

Längd

ca 4 timmar

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse eller Online

Pris

Offert

Målgrupp

Vänder sig till dig som arbetar med människor inom olika kategorier:

Mål

Målet är att öka dina kunskaper och insikten om brandskydd på din arbetsplats. Du ska efter utbildningen kunna bedöma en brandsituation, och arbeta efter metoden, Rädda — Varna — Larma – Släck.

Kursinnehåll
Brandteori
Lagstiftning
Brandförlopp
Räddningstjänstens roll
Brandorsaker
Brandfarlig vara Agera rätt vid brand Förebygga brand
Konsekvenser av brand
Särskilda risker
Utrymning
Släckmedel och släckutrustning

Praktik

Praktisk släckövning
Handbrandsläckare
Brand i kläder

Antal deltagare

Minst 6 stycken och max 20 stycken deltagare.

Kontakta oss för att få mer information från oss