Säkra lyft

Säkra lyft

Längd

Halvdag

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

1100- 1800 SEK

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning (tex, travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers ) eller skall agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Dokumentation

Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och riktlinjer uppsatta av Sveriges Byggindustrier(Bi). 

Kursinnehåll

Lagar, föreskrifter och gällande förordningar
Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
Vad är ett lyftredskap? Samt olika typer av lyftredskap
Hur man signalerar
Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
Planering
Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
Risker
Alla kursdeltagare erhåller certifikat. Enligt gällande regelverk ska all kunskap hållas uppdaterad. Vi rekommenderar repetitionskurs senast fem år efter genomförd utbildning

Kontakta oss för att få mer information från oss