AC-utbildning samt examination inför förnyat certifikat Kategori V

AC-utbildning samt examination inför förnyat certifikat Kategori V

Språk

Svenska

Plats

Sverige

Anmälan

Öppen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på service- eller skadeverkstad inom såväl lätt som tung fordonssektor och som vill förnya din behörighet att ha ansvar för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditioneringsutrustning.

Kompetenskrav:

Utbildningen kräver matematikkunskaper och god läsförståelse.

Syfte och mål:

Utbildningen och examinationen syftar till att ge personer som redan är certifierade att genomföra samt ansvara för service- och reparationsarbeten på mobil luftkonditioneringsutrustning, förnyad behörighet att ansvara för samt genomföra denna typ av arbeten. Efter godkänd utbildning och examination har deltagaren rätt att ansöka om förnyat certifikat hos INCERT och kan då fortsatt hantera flourerade växthusgaser samt utföra service, underhåll och reparationsarbeten på mobil luftkonditioneringsutrustning.

Innehåll:

  • AC-utrustnings komponenter och funktion
  • Användningen av AC i fordon
  • Hantering av köldmedier
  • Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning
  • Kunskap om lagar och förordningar:
    • Fluorerade växthusgaser
    • Bestämmelserna i EU förordningen samt direktiven

 

Examinationsupplägg:

Utbildningen omfattar två dagar inklusive examination.

Efter godkänd examination ansöker du om personcertifikat och eventuellt företagscertifikat från INCERT.

 

Pris:

6200 SEK ex moms/person

Vi tillämpar oss av följande avbokningsregler:
– 29 dagar innan kurs utan kostnad
– 28 – 14 dagar innan kurs faktureras 50 % av kurskostnaden.
– 13 – 0 dagar innan kurs faktureras 100 % av kurskostnaden.

Kontakta oss för att få mer information från oss