HLR med hjärtstartare

HLR med hjärtstartare

Längd

1 dag

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

Syfte och mål:

Denna utbildning riktar sig till alla som vill lära sig utföra HLR på en vuxen person.

Utbildningen ger förståelse för kedjan som räddar liv, det vill säga vilka åtgärder som måste utföras om en person drabbas av plötsligt och oväntat hjärtstopp.

Idag finns hjärtstartare utplacerade på många platser i samhället och det är av mycket stor vikt att så många som möjligt kan hantera dessa. Tiden från det inträffade hjärtstoppet tills patienten får en strömstöt från en hjärtstartare är ofta avgörande för om personen ska överleva. Tidig strömstöt räddar liv.

Utbildningen sker enligt riktlinjer från svenska rådet för hjärt-lungräddning.
Efter godkänd kurs får alla deltagare ett kursintyg.

Mål för utbildningen

• Utföra medvetandekontroll
• Utföra andningskontroll
• Larma 112
• Bedömma om HLR är nödvändigt
• Utföra HLR
• Använda hjärtstartare
• Stabilt sidoläge
• Behandling av luftvägsstopp

Kontakta oss för att få mer information från oss