Excel

Excel

Längd

1 dag

Plats

Bettorpsgatan 10, Örebro

Pris

3000 SEK inklusive lunch och fika

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta med de grundläggande funktionerna i Excel.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Excel, och därmed kunna skapa och redigera tabeller, kalkyler och diagram.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper från användning av andra program i Office-paketet.

Material

Medtag egen dator med tillgång till Excel.

Kurstillfällen

Löpande efter hand som kursen fylls.

Kurstillfällen

 • Inmatning och redigering av cellinnehåll
 • Kopiering och flytt
 • Använda autofyll för att skapa serier
 • Hantera rader och kolumner
 • Spara, stänga och öppna arbetsbok
 • Direkthjälp – Berätta vad du vill göra

Beräkningar

 • Skapa formler
 • Kopiera och redigera formler
 • Använda Autosumma

Format

 • Justering av celler
 • Formatera tal, tecken, datum
 • Ändra kolumnbredd och radhöjd
 • Tabellformat

Utskriftsformat

 • Utskriftsformat
 • Förhandsgranskning
 • Utskriftsområde
 • Hantera sidbrytningar
 • Stående/liggande orientering

Tredimensionell kalkyl

 • Infoga och ta bort kalkylblad
 • Namnge kalkylblad
 • Formler som länkas mellan kalkylblad

Funktioner

 • Allmänt om funktioner

Diagram

 • Skapa diagram
 • Ändra diagramtyp och diagramalternativ
 • Rekommenderade diagram

Tabeller/Listor

 • Allmänt om tabeller
 • Skapa och hantera tabell

Kontakt: 019-760 15 20
E-post: 
info@wordpress-915136-4408422.cloudwaysapps.com

Kontakta oss för att få mer information från oss