Yrkeskompetensbevis – YKB

Yrkeskompetensbevis – YKB

Längd

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.  

För att du ska få jobba som yrkeschaufför inom tung trafik måste du genomgå en fortbildning om 35 timmar för att erhålla ett yrkeskompetensbevis. Varje delkurs är på 7 timmar och kan läsas i vilken ordning som helst.
(Ett bra upplägg kan vara att gå en kurs varje år).

För varje delkurs utfärdas ett intyg och efter att ha genomgått alla fem delkurserna erhåller man ett yrkeskompetensbevis som gäller i fem år.

Innehållande moduler

Modul: Sparsam Körning 1 dag
Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.
För att du ska få jobba som yrkeschaufför inom tung trafik måste du genomgå en fortbildning om 35 timmar för att erhålla ett yrkeskompetensbevis. Varje delkurs är på 7 timmar och kan läsas i vilken ordning som helst. (Ett bra upplägg kan vara att gå en kurs varje år).
   För varje delkurs utfärdas ett intyg och efter att ha genomgått alla fem delkurserna erhåller man ett yrkeskompetensbevis som gäller i fem år.
Innehåll kursmodul Sparsam körning: Kursen ger dig utbildning för att ge ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.
• Vridmoment
• Bränsleförbrukning
• Växellådans utväxling
• Bromsar
• Körning för lastbil
• Körning med lastbil
Modulen genomförs enligt Transportstyrelsens regler och förordningar.

Modul: Godstransporter 1 dag
Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.
För att du ska få jobba som yrkeschaufför inom tung trafik måste du genomgå en fortbildning om 35 timmar för att erhålla ett yrkeskompetensbevis. Varje delkurs är på 7 timmar och kan läsas i vilken ordning som helst. (Ett bra upplägg kan vara att gå en kurs varje år). För varje delkurs utfärdas ett intyg och efter att ha genomgått alla fem delkurserna erhåller man ett yrkeskompetensbevis som gäller i fem år.
YKB Godstransporter kursinnehåll:
Uppdatering om regler och bestämmelser för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen anpassas i viss utsträckning då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig mellan olika transportslag.
Ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet.
• Hjälpmedel vid lastning och lossning
• Lastsäkring
• Godstransportmarknadens organisation
• Åkeriets organisation
• Yrkestrafik
• LIV – inrikestrafik
• CMR – internationell trafik Tillstånd internationella Tvister
• Andra transportsätt för godstransporter
• Special transporter
• Laglig last
Modulen genomförs enligt Transportstyrelsens regler och förordningar.

Modul: Lagar och regler 1 dag
Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.
För att du ska få jobba som yrkeschaufför inom tung trafik måste du genomgå en fortbildning om 35 timmar för att erhålla ett yrkeskompetensbevis. Varje delkurs är på 7 timmar och kan läsas i vilken ordning som helst. (Ett bra upplägg kan vara att gå en kurs varje år).
För varje delkurs utfärdas ett intyg och efter att ha genomgått alla fem delkurserna erhåller man ett yrkeskompetensbevis som gäller i fem år. YKB Lagar och regler innehåller uppdatering gällande lagar och bestämmelser för arbetstider samt kör- och vilotider inom och utom Sverige.
• EU: s kör- och vilotider
• AETR
• Vägarbetstidslagen
• Yrkeskompetensbevis
•Människosmuggling
• Mått och vikt
• Farligt gods
Modulen genomförs enligt Transportstyrelsens regler och förordningar.

Modul: Ergonomi och hälsa 1 dag

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.
För att du ska få jobba som yrkeschaufför inom tung trafik måste du genomgå en fortbildning om 35 timmar för att erhålla ett yrkeskompetensbevis. Varje delkurs är på 7 timmar och kan läsas i vilken ordning som helst. (Ett bra upplägg kan vara att gå en kurs varje år). För varje delkurs utfärdas ett intyg och efter att ha genomgått alla fem delkurserna erhåller man ett yrkeskompetensbevis som gäller i fem år.
Kursen innehåller tips, råd och föreskrifter gällande vikten av god fysisk kondition. • Hur personlig säkerhet och lagar däromkring fungerar
• Tillämpning, råd och tips gällande ergonomiska hjälpmedel
• Att använda rätt lyftteknik och arbetsställning mm.
•Vanliga arbetsplatsolyckor och personskador samt deras ekonomiska konsekvenser
• Kost, alkohol och droger – risker och effekter
• Trötthet, sömn och stress och hur detta påverkar och kan förebyggas .
Modulen genomförs enligt Transportstyrelsens regler och förordningar.

Modul: Säkerhet och kundfokus 1 dag
Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.
För att du ska få jobba som yrkeschaufför inom tung trafik måste du genomgå en fortbildning om 35 timmar för att erhålla ett yrkeskompetensbevis. Varje delkurs är på 7 timmar och kan läsas i vilken ordning som helst. (Ett bra upplägg kan vara att gå en kurs varje år). För varje delkurs utfärdas ett intyg och efter att ha genomgått alla fem delkurserna erhåller man ett yrkeskompetensbevis som gäller i fem år. Kursen ger uppdatering och kunskap kring:
• Statistik
• Åtgärder vid brand
• Förarens uppträdande
• Yrkesrollen
• Fordonsunderhåll
• Planering och logistik . Modulen genomförs enligt Transportstyrelsens regler och förordningar.

Kontakta oss för att få mer information från oss