Härdplastutbildning

Härdplastutbildning

Längd

halvdag eller 4timmar

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

1116 SEK

Härdplast

För att få hantera härdplaster och allergiframkallande kemikalier måste man idag ha ett giltigt utbildningsintyg (AFS 2011:19) som ska förnyas vart femte år. Vår utbildning ger er rätt att bedriva arbete som innefattar exponering för härdplaster och allergiframkallande kemikalier.

Varför ska man gå en Härdplastutbildning?

Enligt lagkrav från Arbetsmiljöverket skall alla användare och brukare av härdplaster/ allergiframkallande kemiprodukter genomgått en Härdplastutbildning för att få hantera produkterna.

Utbildning krävs även för arbete med produkter som innehåller följande Etyl-2-cyanoakrylat eller Metyl-2cyanoakrylat om arbete pågår mer än 30 min i veckan.

Saknas dokumenterad genomgången utbildning vid en arbetsplatsinspektion utgår en sanktionsavgift på 10.000:- per användare som saknar utbildningsbevis.

Om du är intresserad av att läsa mer om vår webbutbildning i Härdplast så gör du det här: https://kravutbildningar.se/hardplast 

 

Delar av kursinnehåll

Vi går bl.a. igenom gällande lagstiftning, olika typer av härdplaster, riskerna med dessa och hur exponeringen kan begränsas. Efter genomförd utbildning får ni ett giltigt utbildningsintyg.

Vad är härdplast
Olika typer av härdplaster
Skyddsutrustning
Härdplastföreskrifter
Hälsoeffekter
Riskbedömning
Lagstiftning

Max antal deltagare: 12

Kontakta oss för att få mer information från oss