Heta arbeten

Heta arbeten

Längd

1 dag

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

Syfte och mål:

Alla som arbetar med heta arbeten har ett ansvar för att förhindra att brand uppkommer. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna de kunskaper som krävs för att veta hur de kan gå tillväga för att minimera risken för brand. Vi följer den utbildningsplan som är framtagen av SBF i samarbete med försäkringsbolagen i Sverige.

En brand är inte bara väldigt kostsam utan innebär också en fara för människors liv och hälsa. Efter genomförd utbildning ska deltagarna:

– Vara bekanta med tillståndsblanketten och dess syfte

– Veta vilka regler som gäller vid brandfarliga heta arbeten

– Veta och provat på hur en brandsläckare fungerar

– Vid godkänd utbildning få ett certifikat för Heta arbeten. Giltighetstiden är 5 år Ur kursinnehållet

Efter utbildning ska deltagarna också ha kännedom och kunskap om följande:

– Säkerhetsreglerna

– Tillståndblankett

– Organisationen och ansvar vid heta arbeten

– Lagar och försäkringsvillkor

– Förebyggande brandskydd

– Tätskiktsarbeten

– Släckövning

Utbildningen Heta arbeten kan genomföras hos oss eller ute hos er.

Kontakta oss för att få mer information från oss