AMS-LSP

AMS-LSP

Längd

1- 2 dagar

Språk

Svensk

Plats

Stockholm/Örebro.

Anmälan

Öppen

Ge dig själv kunskapen att på ett personsäkert sätt kunna arbeta i kopplingsutrustning/lågspänning med isolerhandskmetoden enligt metoden AMS-Arbete med spänning. Efter godkänd utbildning ska du ha lärt dig att avskärma kringliggande spänningsförande delar och jordade delar så att arbetet kan utföras säkert. Undervisningen bedrivs både teoretiskt och praktiskt. Deltagarnas kunskaper verifieras med prov.

Målgrupp

All personal som i sitt arbete med verktyg kommer i kontakt med spänningsförande delar eller arbetar inom riskområden för lågspänning.

Förkunskaper

Erfarenhet av elarbete
Kurslängd 1-2 dagar (beroende på förkunskaper)

Kursens mål

Att du efter godkänd utbildning ska kunna avskärma kringliggande, spänningsförande och jordade delar så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt enligt gällande regelverk. Efter godkänt prov erhåller du ett certifikat för AMS-Arbete med spänning-Lågspänning-Grundkurs.

Innehåll i kurs

Genomgång och diskussion kring risker med el och tillgänglig el-olycksstatistik
Starkstömsföreskrifterna
Svensk Standard SS-EN 50110, 60900 och 60903
Skapande av arbetsinstruktioner utifrån bedömning av risker och typ av arbete
Användning och kontroll av isolerande handskar och isolerande skyddsduk
Användning, kontroll och underhåll av handverktyg för AMS
Kapslingsklasser
Praktiska övningar – AMS-Arbete med spänning
Teoretiskt prov

Material

4900 SEK exkl. moms per deltagare 1 dags repetition
7900 SEK exkl. moms per deltagare 2 dagas grund
I priset ingår isolerhandskar Max 1000V, fika och mat
(Vid företagsförlagd eller fler deltagare från samma företag, begär offert)

Kontakta oss för att få mer information från oss