SAM 1 dag – Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM 1 dag – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Längd

1 dag

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

2500 – 3000 SEK

Syftet med utbildningen är att deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Krav på skyddsombud om man är fler än 5 anställda, alla i verksamheten räknas.

KURSINNEHÅLL

Skyddsombudets roll, arbetsuppgifter och rättsliga möjligheter att påverka förändra brister i arbetsmiljön

Skyddsrond

Riskbedömning

Tillbud

Psykosocial arbetsmiljö

Olika typer av skyddsombud

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syftet med samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare

Dokumentation/checklistor

Insyn i hur Arbetsmiljöverket arbetar

Utbildningen anpassas även utifrån den verksamhet som bedrivs.

Kontakta oss för att få mer information från oss