EBR ESA-E1 Elektriskt arbete Grund

EBR ESA-E1 Elektriskt arbete Grund

Längd

2 dag

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse eller Online

Pris

Pris: 8495 SEK

EBR ESA-E1 Elektriskt arbete Grund (f.d. ESA Fackkunnig Grund) genomförs i enlighet med Energiföretagens och branschens riktlinjer. Utbildningen uppfyller branschens kravställning enligt Energiföretagens rekommendation.

Deltagarna som genomför utbildningen med godkänt slutprov får arbeta i eller i närheten av en elanläggning. När deltagaren har gått utbildningen ska de kunna undvika elektriska riskkällor genom att omvandla den teoretiska kunskapen till det praktiska dagliga arbetet. Utbildningen bygger på publikationerna ESA Grund och ESA Arbete.

Kursinnehåll – ESA Instruerad person

 • Genomgång av ESA19
 • Elfaran
 • Ansvar
 • Organisation
 • Säker kommunikation
 • Säkert arbete
 • Skötselåtgärd
 • Arbete utan spänning
 • Arbete med spänning
 • Arbete nära spänning
 • Övningar
 • Slutprov

Kursmål:

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk risk och förstå hur arbetet är organiserat för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Målgrupp

ESA Fackkunnig vänder sig till dig som ska utföra eller planera elektriska arbeten i eller i närheten av elanläggningar inom låg- och högspänning samt har elektrisk kompetens, yrkeskunnande och erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra under arbetet. Grundutbildningen är för dig som inte tidigare har genomfört ESA Fackkunnig.

Efter genomgången godkänd kurs erhålls individuell certifiering enligt ESA fackkunnig grund, intyg i form av plastkort. Kursen behöver förnyas var tredje år.

Kontakta oss för att få mer information från oss