Ställningsbyggnad 9m

Ställningsbyggnad 9m

Längd

En dag

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

Målgrupp

Utbildningen lämpar sig for den som utför arbete med ställning upp t.o.m. 9 meter. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990:12 Ställningar 15 § gäller att “Uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning skall ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning” Utbildningen genomförs utefter de bestämmelser i AFS 1990:12 som omfattar av allmän utbildning.

“2. Allmän utbildning. Denna är lämplig för de som utför arbete med ställningar med högst 9 meter (fyra bomlagshöjder) till arbetsplan och där utformningen helt framgår av en generell monteringsinstruktion, dvs. att utformningen inte avviker från denna.”

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge deltagaren fördjupande kunskaper inom:

  • Tolkning av planer och instruktioner för uppförande, nedmontering eller ändring av ställning.
  • Säkerhet och risker kring ställningsmontage.
  • Villkor beträffande tillåten lastkapacitet.
  • De nödvändiga åtgärderna för att förebygga risk för fall av person eller föremål.
  • Väderförhållen som påverkar säkerheten negativt och de åtgärder som bör vidtas t.ex. förankringsmöjligheter.

Övrigt

Efter avslutad utbildning utfördas utbildningsintyg från Sveriges Byggindustrier.

Kontakta oss för att få mer information från oss