EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete

EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete

Längd

1 dag

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse eller Online

Pris

Pris: 4200 SEK

Den här utbildningen hette tidigare ESA Instruerad person, ditt intyg för ESA Instruerad person har kvar sin giltighetstid, men ska du förnya det är det EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete som gäller

Vår kurs EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete behandlar elsäkerhetsanvisningarna, ESA, och ersätter tidigare ESA Instruerad person. Den riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma.

EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och bli medveten om de el-risker som kan förekomma. Exempel på icke elektriskt arbete är byggnadsarbete, målningsarbete, gräsklippning, rengöring, markarbete etc.

Kursinnehåll – EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete

Elfaran
Organisation
Riskhantering
Säker kommunikation
Planering och utförande av arbete
Genomgång av blanketten ”Överenskommelse om tillträde”
Kursen avslutas med skriftligt prov

Kursmål:

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk risk och förstå hur arbetet är organiserat för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som är icke el-fackkunniga och ska arbeta där det finns en elektrisk fara. Det kan t.ex. vara sanerare, signaltekniker, byggare, beredare, grävmaskinister som befinner sig invid en elektrisk anläggning eller andra som behöver arbeta inom driftrum i distributionsanläggningar eller industri.

Certifikatkostnad på 500kr per deltagare tillkommer som Energiföretagen kräver

Kontakta oss för att få mer information från oss