Rusta och matcha

RUSTA OCH MATCHA 2

Till skillnad från de flesta andra aktörer som erbjuder arbetsmarknadstjänsten Rusta och matcha 2, är LAVI gruppen AB ett utvecklingsföretag som i första hand jobbar med spetsinsatser där vi hjälper företag och organisationer att förbättra eller optimera sina verksamheter. De flesta uppdrag vi åtar oss fokuserar på varierande typer av organisationsproblem där kompetensbrister av olika slag är en vanlig orsak till att företag eller organisationer anlitar oss. Med andra ord är LAVI gruppen experter på att hjälpa företag att ta sig från besvärliga nulägen till mer gynnsamma nylägen och LAVI gruppens erfarenheter från denna typ av arbete har också gjort oss till en framgångsrik aktör inom arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha.

Med hjälp av vår kunskap om vad företag i realiteten behöver, effektiva analysmodeller, samt ett stort kontaktnät inom näringslivet har vi kunnat utföra våra tjänster inom Rusta och matcha med hög effektivitet. Självfallet vore vi ingenting utan våra engagerade handledare, men vi vill påstå att det är LAVI gruppens samlade kunskap och erfarenhet som är anledningen bakom att vi lyckats skapa fler jobb än många av våra konkurrenter.

Att många väljer LAVI gruppen som sin leverantör av Rusta och matcha är ett kvitto på att vi lever som vi lär, att vi är det vi utger oss för att vara och att våra metoder och modeller inom ramen för tjänsten ger resultat.

Om du vill veta mer om oss eller är nyfiken på hur vi kan hjälpa dig är du varmt välkommen att kontakta någon av våra handledare på ett kontor nära dig! 

Våra verksamhetsorter: