Grön näring

Moduler

LAVI gruppen erbjuder grundutbildning och fortbildning inom trädgårdsområdet utifrån nedanstående moduler eller efter era önskemål.Modulerna ger grundläggande kunskap inom några delar av trädgårdsområdet och kan ses som en teoretisk grund att utgå ifrån i ett livslång lärande inom yrkesområdet. Om önskemål finns kan våra medarbetare, med erfarenhet från såväl utbildningssektorn som egenföretagare inom trädgårds- och grönyteområdet, skräddarsyr en utbildning som passar för just er och de förutsättningar som erbjuds inom er verksamhet.