EBR-ESA-E3 Röjning ledningsgata

EBR-ESA-E3 Röjning ledningsgata

Längd

1 dag

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse eller Online

Pris

3750 SEK

Denna kurs ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga el-fara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna.

Vid arbete med underhållsröjning och besiktningar samt för att säkerställa elarbeten finns ett tydligt regelverk. Säkerhetsanvisningarna (ESA-RÖJ:15) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar Elsäkerhetsverkets föreskrifter om arbete där
det finns elektrisk fara och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kursmoment – ESA Röj

El-fara
Elsäkerhetsverkets föreskrift 2006:1
ESA- RÖJ:15
Diskussioner och praktiska exempel

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Vid godkänt resultat ges certifikat som styrker kunskapen att få delta i arbete enligt ESA Röj-metoden.

Kursmål:

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa arbetsmetoden ESA-Röj.

Målgrupp

Underhållsröjningspersonal, Tekniker hos eldistributörer samt elinstallatörer som arbetar med distributionsanläggningar.

Certifikatkostnad på 500kr per deltagare tillkommer som Energiföretagen kräver

Kontakta oss för att få mer information från oss