Miljö

Miljöpolicy LAVI gruppen ABDe övergripande målen är att alltid genomföra utbildningar, konsultuppdrag och värdehöjande insatser med minsta möjliga miljöbelastning.

Detta uppnår vi genom att:

  • Våra IT-ägares servrar bidrar till fjärrvärme och kräver låg strömförbrukning.
  • Vi hushåller med resurser och energi
  • Vi uppfyller lagar och förordningar inom miljöområdet
  • Vi källsorterar avfall
  • Vi anlitar leverantörer och underentreprenörer vars miljöpolicy överensstämmer med vår
  • Vi stimulerar konsulter och anställda till ett ökat miljöengagemang
  • Vi väljer färdsätt med miljövänligaste transportmedel
  • Vi har ett nära samspel med kunder och intressenter om miljöfrågor.