EBR-ESA-E1.1 Elektriskt arbete repetition

EBR-ESA-E1.1 Elektriskt arbete repetition

Längd

1 dag

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse eller Online

Pris

Pris: 4200 SEK

EBR-ESA-E1.1 Elektriskt arbete (ESA FACKKUNNIG)

EBR-ESA-E1.1 Elektriskt arbete repetition hette tidigare ESA 19 Fackkunnig och är en del av ESA som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning. Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning , ESA  Fackkunnig, och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

ESA Fackkunnig ger de nödvändiga anvisningar enligt Energibranschen för hur arbetet ska organiseras och vilka krav som ställs på innehavaren av en elanläggning respektive entreprenörens åtaganden för att arbetet ska bedrivas inom driftrum eller elanläggning på ett säkert sätt. Kursen är anpassad till de förändringar som skett i tredje utgåvan av SS-EN 50110-1, Skötsel av Elanläggningar. Utbildningen finns för närvarande utgiven i två publikationer, ESA- Grund och Arbete. Grund behandlar bland annat Organisation, Definitioner, Bevisväxling, Riskhantering, orderuttryck och Skötselåtgärder. Arbete behandlar arbetsmetoderna Arbete med-, utan- och nära spänning.

 

ESA Fackkunnig vänder sig främst till el-fackkunnig personal som behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de el-risker som kan förekomma i elanläggningar samt behandlar tillträdesregler, arbetets organisation, bevisväxling och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare/Elsäkerhetsledare för elanläggning respektive arbete. Riskhantering och bedömning av elsäkerheten för det egna arbetet behandlas. ESA Fackkunnig går igenom de olika arbetsmetoderna med, utan och nära spänning samt risker med arbete invid parallella ledningar.

Våra utbildare är av Energiföretagen godkänd lärare

Kursmål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur de ska planera arbetet för olika arbetsmetoder och inom organisationen för att förebygga el-olycksfall och driftstörningar.

Genomförande

Kursen finns både som företagsförlagd hos er eller hos oss.

Certifikatkostnad på 995kr per deltagare tillkommer som Energiföretagen kräver

Kontakta oss för att få mer information från oss