BAS P och BAS U utbildning

BAS P och BAS U utbildning

Längd

1 dag

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

2000 – 3500 SEK

BAS P och BAS U utbildning

Från 1 januari 2009 gäller nya krav i arbetsmiljölagen för bygg och anläggningsarbeten. Kravet på utbildning gäller från 1 januari 2011. Bakgrunden är att byggsektorn är hårt drabbad av olyckor på och arbetsplatserna. Byggherren har skyldighet att utse 2st arbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U, som skall ansvara för arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen. Dvs från planering och projektering (BAS P) till färdigt utförande (BAS U), och detta kan vara samma person. Förutom utbildningskravet krävs lämplighet och yrkeserfarenhet inom arbetsområdet.

För vem?

Kursen vänder sig t ex till entreprenörer inom bygg och anläggning som utför reparations- och underhållsarbeten, även områdesförvaltare nom bostadsföretag m.fl.        

Innehåll

Kursen ger dig kunskaper i hur arbetsmiljöfrågorna ska styras hela vägen från planering till färdigställandet av byggprojektet
Lagstiftningen
Bygg- och anläggningsarbete
Genomgång av arbetsmiljölagen samt AFS 2023:3 Bygg- och anläggningsarbete
Genomgång av AFS 2023:1 SAM-Systematiskt arbetsmiljöarbete samt AFS 2023:2 Arbetsplatsens utformning m.m.
De olika rollerna: Byggherre, BAS P, BAS U, skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare
Övningsuppgifter avseende byggarbetsmiljösamordningen i olika projektstadier och arbetsmiljöplan
Arbetsmiljöansvar
Straffansvaret? Vems är felet vid en arbetsplatsolycka?
Frågor, diskussion och sammanfattning

Längd

Kursen är på 1 dag och avslutas med ett kunskapsprov och personligt kursintyg med 5 års giltighet utfärdas efter genomgången kurs.Kom ihåg! Att projektets art och omfattning samt dina förkunskaper är avgörande för vilken BAS utbildning du bör gå. Du kan välja mellan antingen en BAS P utbildning eller en BAS Utbildning. Större projekt med mer komplicerat arbetsmiljöansvar kräver mer än bara en dags BAS utbildning.

Kontakta oss för att få mer information från oss