Yrkeshögskola

Mätteknik för elinstallatörer – Kategori 2

Om utbildningen

Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Är du lösningsorienterad, noggrann, säkerhetsmedveten och vill ta din karriär till nästa nivå?

Innehåll

Nu har du chansen att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt hantera kategori 2 arbeten på anläggningar på ett säkert och för kunden kostnadseffektivt sätt. På utbildningen kommer du att öka dina kunskaper om samspelet mellan spänning, ström och frekvens tillika din förståelse för användningen av likström och växelström vid installationsarbeten. Genom en ökad förståelse för formelsamlingar ger utbildningen dig också fördjupade kunskaper om eltekniska beräkningar, fackmannamässiga installationer och på avancerad nivå kunskaper om programvaror, klassning av instrument, mätosäkerhet och mätfel.

 

Efter avslutad utbildning ska du som går utbildningen kunna utföra beräkningar på spänningsfall, börda, ström, resistans och effekt i komplexa sammanhang, säkerställa att rutiner och protokoll uppfylls enligt rådande regelverk samt utföra säkerställda mätningar på effekt och energi i samband med kategori 2-installationer.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 • På en specialiserad nivå, ha förståelse om samspelet mellan spänning, ström och frekvens.
 • På avancerad nivå kunna förstå innebörden av begrepp som är avgörande för kvalitativt installationsarbete i trefassystem.
 • På avancerad nivå uppvisa förståelse för användningen av likström och växelström vid installationsarbeten samt på specialiserad nivå ha förståelse för risker vid hanteringen av likström och växelström.
 • På avancerad nivå ha förståelse för de formelsamlingar som utgör grunden för eltekniska beräkningar, fackmannamässiga installationer och ett säkert utförande.
 • På avancerad nivå ha kunskaper om programvaror, klassning av instrument, om mätfel och mätosäkerhet.

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Utveckla resonemang om förhållandet mellan spänning, ström och frekvens
 • Kunna förklara förhållandet mellan effekt och energi och utveckla resonemang om mätsystemets uppbyggnad samt redogöra för mätsystemets regelverk.
 • Förklara mätsystemets uppbyggnad, samt utveckla resonemang om mätningar på effekt och energi.

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

 • Kunna utföra beräkningar på spänningsfall, börda, ström, resistans och effekt i komplexa sammanhang.
 • Säkerställa att rutiner och protokoll uppfylls enligt rådande regelverk.
 • Utföra säkerställda mätningar på effekt och energi i samband med installationer.

Ansökan är öppen

Välkommen att ansöka till kursen “Mätteknik för elinstallatörer – Kategori 2”.
Antal YH-poäng:
30
Studietakt:
75%
Kursstart:
14 oktober 2024
Kursslut:
6 december 2024