Kravutbildning

Röjsågsutbildning

Från 3400 SEK

exkl. moms

Kurslängd

1 dag

Ort/er

Örebro

Utbildningsform

Öppen utbildning

Nästa kurstillfälle:
 • 1

  Löpande starter Öppen utbildning

  Örebro

Om kursen

Den här utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda en röjsåg för skogsröjning.

Fokus ligger på arbetsteknikvid ungskogsröjning och underväxtröjning.

 

Efter genomförd utbildning samt godkänt resultat i både teoretiskt och praktiskt prov erhåller du ett Röjsågskörkort A och B.

Målgrupp

Våra certifierande röjmotorsågutbildningar vänder sig till dig som har gedigen erfarenhet av arbete med röjmotorsåg samt arbetar inom ett yrkesområde som kräver certifikat på röjmotorsåg.

Upplägg

Våra olika röjmotorsågsutbildningar består av både teoretiska- och praktiska moment. Den teoretiska delen kan ske i större grupp men på de praktiska momenten utbildar vi maximalt 6 deltagare vid varje utbildningstillfälle. Behöver ditt företag utbilda fler än 6 personer kan alltså teorin göras gemensamt medan utbildningens praktiska del sker på olika utbildningsdagar.

Tid och plats

Utbildningens teoretiska del genomförs i LAVI gruppen AB:s lokaler på Bettorpsgatan 10 i Örebro. Teoridelen av utbildningen sker kvällstid (1 kväll) så att deltagare inte ska behöva ta ledigt från jobbet mer än nödvändigt för att delta. De praktiska inslagen sker dagtid, antingen på ditt företags marker eller på LAVI gruppens samarbetsgård.

Om ni som önskar utbildning på röjmotorsåg utgör en full grupp (6st) och har önskemål om att göra utbildningen på annan ort än i Örebro, kan LAVI gruppen i de allra flesta fall tillmötesgå detta. Utöver de kostnader ni då har för själva utbildningen, tillkommer ersättning för vår utbildares resor och eventuell logi. I dessa fall måste ni som kund även stå för lokal/plats att genomföra såväl utbildningens teoretiska som praktiska del på.

Investering

I utbildningens pris ingår lärarledd undervisning, kaffe och lättare förtäring/lunch. En avgift för utfärdande av körkort tillkommer. Körkortet skickas med post hem till dig som genomgått utbildningen. Röjmotorsåg samt tillhörande säkerhetsutrustning ombesörjs med fördel av deltagarna själva, men vid behov lånar vi mot tilläggsavgift ut utrustning för utbildningstillfället.

LAVI gruppen AB levererar utbildningar för certifikat mot röjmotorsågskörkort A och röjmotrorsågskörkort A+B.

Kommande kursstarter

 • 1

  Löpande starter Öppen utbildning

  Örebro

Pris

Från 3400 SEK

exkl. moms

Kurslängd

1 dag

Ort/er

Örebro

Utbildningsform

Öppen utbildning

Nästa kurstillfälle:
 • 1

  Löpande starter Öppen utbildning

  Örebro

Intresseanmälan

Nyfiken på att höra mer? Anmäl intresse i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.

Utforska fler utbildningar