Kravutbildning

PBL och BBR

Från 5500 SEK

exkl. moms

Kurslängd

2 dagar

Ort/er

Distans, Örebro, Rikstäckande, Stockholm

Utbildningsform

Företagsanpassad utbildning, Öppen utbildning

Språk

Svenska

Om kursen

Denna kurs erbjuder en grundlig genomgång av PBL och BBR. Vi kommer att diskutera centrala principer samt analysera betydande uppdateringar och förändringar som införts i PBL och de senaste utgåvorna av BBR. Kursen syftar till att ge deltagarna en omfattande förståelse och uppdaterad kunskap inom dessa områden.

Kursmål

Grundlig genomgång av Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler samt de förändringar som tillkommit

Kursinnehåll

Kursinnehåll PBL:

·       Allmänt om PBL 2010:900

·       Plansystemet; regionplan – översiktsplan – detaljplan

·       Utformnings- och egenskapskrav, koppling PBL – PBF – BBR

·       Bygglov, marklov, rivningslov.

·       Genomförandet av byggåtgärder (Byggherrens ansvar, kontrollplan)

·       Processen hos kommunen, bygglov – startbesked – slutbesked

·       Sanktionssystemet, PBL och PBF

·       Case för praktisk tillämpning

Kursinnehåll BBR:

·       Avsnitt 1: Mindre avvikelser, krav vid ändring av byggnader, byggprodukter

·       Avsnitt 2: Allmänna regler; verifiering, förundersökning, ekonomiskt rimlig livslängd, riskanalys m.m.

·       Avsnitt 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen

·       Avsnitt 5: Brandskydd

·       Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö

·       Avsnitt 7: Bullerskydd

·       Avsnitt 8: Säkerhet vid användning

·       Avsnitt 9: Energihushållning, nyheter & ändringar

·       Case för praktisk tillämpning

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som berörs av Plan & Bygglagen och Boverkets byggregler: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Tid och plats

Enligt överenskommelse

Kontakt

Josef Joneklav
Utbildningsssamordnare

Pris

Från 5500 SEK

exkl. moms

Kurslängd

2 dagar

Ort/er

Distans, Örebro, Rikstäckande, Stockholm

Utbildningsform

Företagsanpassad utbildning, Öppen utbildning

Språk

Svenska

Kontakt

Josef Joneklav
Utbildningsssamordnare

Intresseanmälan

Nyfiken på att höra mer? Anmäl intresse i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.

Utforska fler utbildningar