Travers och kranförarutbildning

Längd En dag Plats Enligt överenskommelse Pris Utbildningen vänder sig till personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster och som ger signalerar och dirigerar en kranförare. Hur går utbildningen till? I kursen ingår Säkra lyft anpassad till travers och kran. […]

Ställningsbyggnad 9m

Längd En dag Plats Enligt överenskommelse Pris Målgrupp Utbildningen lämpar sig for den som utför arbete med ställning upp t.o.m. 9 meter. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990:12 Ställningar 15 § gäller att “Uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning skall ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne […]

SBA brandskyddsansvarig

Längd En dag Plats Enligt överenskommelse Pris 1100- 1800 SEK Kursen behandlar bl a lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga. Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap i: att på ett kostnadseffektivt sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet att leda och planera […]

Säkra lyft

Längd Halvdag Plats Enligt överenskommelse Pris 1100- 1800 SEK Målgrupp Utbildningen vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning (tex, travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers ) eller skall agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna. Dokumentation Utbildningen följer arbetsmiljöverkets […]

Röjsågskörkort

Längd Plats Örebro Pris Röjsåg A 3400 SEK, Röjsåg A+B 5400 SEK Målgrupp Våra certifierande röjmotorsågutbildningar vänder sig till dig som har gedigen erfarenhet av arbete med röjmotorsåg samt arbetar inom ett yrkesområde som kräver certifikat på röjmotorsåg. Utbildning på röjmotorsåg LAVI gruppen AB levererar utbildningar för certifikat mot röjmotorsågskörkort A och röjmotorsågskörkort A+B. Utbildningens […]

Robotutbildning

Längd 1 dag Plats Enligt överenskommelse Pris Utbildning i robothantering eller robotsvetsning En lärande aktivitet hos oss är ingen maskinutbildning utan en yrkesutbildning, där hela utbildningstiden ägnas åt antingen hantering eller svetsning med robot. Utbildningen fokuserar på själva arbetet deltagarna ska göra, när de kommer tillbaka till företaget. Vi har därför gjort våra robotutbildningar processorienterade […]

Motorsågskörkort i Örebro

Längd Plats Örebro Pris Målgrupp Våra certifierande motorsågutbildningar vänder sig till dig som har gedigen erfarenhet av arbete med motorsåg samt arbetar inom ett yrkesområde som kräver certifikat på motorsåg. Utbildning på motorsåg LAVI gruppen AB levererar utbildningar för certifikat mot Motorsågskörkort A och Motorsågskörkort A+B samt för Motorsågskörkort C. Utbildningens upplägg Våra olika motorsågsutbildningar […]

Mobila plattformar

Längd 1 dag Plats Enligt överenskommelse Pris Vad insatsen leder till Sedan 1 juli 2007 ansvarar arbetsgivaren för att alla som arbetar med (brukar) en lift i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Grundläggande liftutbildning är en del i ett utbildningssystem som omfattar grundläggande liftutbildning och maskinintroduktion. Maskinintroduktion ingår inte i utbildningen. […]

HLR med hjärtstartare

Längd 1 dag Plats Enligt överenskommelse Pris Syfte och mål: Denna utbildning riktar sig till alla som vill lära sig utföra HLR på en vuxen person. Utbildningen ger förståelse för kedjan som räddar liv, det vill säga vilka åtgärder som måste utföras om en person drabbas av plötsligt och oväntat hjärtstopp. Idag finns hjärtstartare utplacerade […]

Heta arbeten

Längd 1 dag Plats Enligt överenskommelse Pris Syfte och mål: Alla som arbetar med heta arbeten har ett ansvar för att förhindra att brand uppkommer. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna de kunskaper som krävs för att veta hur de kan gå tillväga för att minimera risken för brand. Vi följer den utbildningsplan som […]