EBR ESA-E1 Elektriskt arbete Grund

Längd 2 dag Språk Svensk Plats Enligt överenskommelse eller Online Pris Pris: 8495 SEK EBR ESA-E1 Elektriskt arbete Grund (f.d. ESA Fackkunnig Grund) genomförs i enlighet med Energiföretagens och branschens riktlinjer. Utbildningen uppfyller branschens kravställning enligt Energiföretagens rekommendation. Deltagarna som genomför utbildningen med godkänt slutprov får arbeta i eller i närheten av en elanläggning. När […]

Hjälp på väg

Längd 1-dag Plats Enligt överenskommelse Pris 1250-1800kr beroende på hur många deltagare ni är. Personal som arbetar på eller kring vägen bör gå utbildningen “Hjälp på väg”. Kursen är på en dag och efter genomförd utbildning får kursdeltagarna ett intyg som ett bevis på genomförd utbildning. Målgrupp För alla entreprenörer som har vägen som sin […]

Yrkeskompetensbevis – YKB

Längd Plats Enligt överenskommelse Pris Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.   För att du ska få jobba som yrkeschaufför inom tung trafik […]

Truckförarutbildning

Längd Plats Enligt överenskommelse Pris Kursen vänder sig till er som är terminalarbetare och yrkesförare eller den som i arbetet behöver kunna köra truck A + B. Förkunskaper För att köra truck på väg krävs lägst traktorkort. I övrigt ska du ha tillräckliga kunskaper och färdigheter (i tillämpliga delar) som krävs för att få körkort. […]

Travers och kranförarutbildning

Längd En dag Plats Enligt överenskommelse Pris Utbildningen vänder sig till personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster och som ger signalerar och dirigerar en kranförare. Hur går utbildningen till? I kursen ingår Säkra lyft anpassad till travers och kran. […]

Ställningsbyggnad 9m

Längd En dag Plats Enligt överenskommelse Pris Målgrupp Utbildningen lämpar sig for den som utför arbete med ställning upp t.o.m. 9 meter. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990:12 Ställningar 15 § gäller att “Uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning skall ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne […]

SBA brandskyddsansvarig

Längd En dag Plats Enligt överenskommelse Pris 1100- 1800 SEK Kursen behandlar bl a lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga. Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap i: att på ett kostnadseffektivt sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet att leda och planera […]

Säkra lyft

Längd Halvdag Plats Enligt överenskommelse Pris 1100- 1800 SEK Målgrupp Utbildningen vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning (tex, travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers ) eller skall agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna. Dokumentation Utbildningen följer arbetsmiljöverkets […]

Röjsågskörkort

Längd Plats Örebro Pris Röjsåg A 3400 SEK, Röjsåg A+B 5400 SEK Målgrupp Våra certifierande röjmotorsågutbildningar vänder sig till dig som har gedigen erfarenhet av arbete med röjmotorsåg samt arbetar inom ett yrkesområde som kräver certifikat på röjmotorsåg. Utbildning på röjmotorsåg LAVI gruppen AB levererar utbildningar för certifikat mot röjmotorsågskörkort A och röjmotorsågskörkort A+B. Utbildningens […]

Robotutbildning

Längd 1 dag Plats Enligt överenskommelse Pris Utbildning i robothantering eller robotsvetsning En lärande aktivitet hos oss är ingen maskinutbildning utan en yrkesutbildning, där hela utbildningstiden ägnas åt antingen hantering eller svetsning med robot. Utbildningen fokuserar på själva arbetet deltagarna ska göra, när de kommer tillbaka till företaget. Vi har därför gjort våra robotutbildningar processorienterade […]