AC-utbildning mot intyg

AC-utbildning mot intyg

Språk

Svensk

Plats

Sverige

Anmälan

Öppen

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar på serviceverkstäder, skadeverkstäder eller bildemonteringar och som självständigt utför tömningsarbete av luftkonditioneringsutrustning. Utbildningen ger dig dessutom behörighet att utföra service och reparationsarbeten i fordon under ledning av en person i företaget som är certifierad i kategori V. För att ansöka om utbildningsintyg hos Incert måste man klara denna utbildning till ett godkänt resultat.

Kompetenskrav:

Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande kunskap

Syfte och mål:

Efter genomgången utbildning har du kunskapen att säkert utföra tömningsarbete på luftkonditioneringsutrustning samt kunna utföra arbeta enligt de lagar och regler som gäller för arbetet. Du har också rätten att arbeta delegerat under kategori V-certifierad person.

Innehåll:

A/C-utrustningens funktion

Användning av A/C i fordon

Hantering av köldmedier

Tömning, (fyllning, läcksökning och driftsättning)

Efter godkänd utbildningen får du:

Utföra tömning av luftkonditioneringsutrustning

Arbeta under en kategori V-certifierad person i mer omfattande arbeten på luftkonditioneringsutrustning

Kontakta oss för att få mer information från oss